اولت

اولت برای انشعاب گرفتن و ایجاد اتصال شاخه ای از یک لوله بزرگتر به لوله کوچکتر استفاده می شوند. خط بزرگتر هدر Header و انشعاب Branch گفته می شود اولت ها در همه کلاس ها و همه آلیاژ ها و فلزات معمول مورد استفاده در پایپینگ تولید می شوند.

انواع Olet

اولت ها در شش مدل مختلف به مشتریان ارائه می گردد که در ذیل به توضیح این شش مدل می پردازیم. اولت Weldolet

  • اولت Sockolet
  •  اولت Thredolet
  • اولت Latrolet
  • اولت Elbolet
  • اولت Nipolet
  • اولت Flangolet

مشاهده همه 6 نتیجه